(0)

Korte råd om Førstehjælp

Førstehjælp er vigtig, nogle gange livsvigtig. Det forstår vi alle. Men hvad betyder det egentlig? Hvilke krav stilles der, og hvordan gør man? Her kan du, i eget tempo, lære dig

selv mere eller repetere, hvordan du bedst giver Førstehjælp, ved forskellige typer skader og til
mennesker i forskellige aldersklasser.

Definitionen

Førstehjælp vil sige hjælpeforanstaltninger, der straks skal påbegyndes på stedet for at opretholde livsvigtige kropsfunktioner eller begrænse skadens udvikling. Det omfatter også øjenskylning.

Hjælpeudstyret på arbejdspladserne bør være tilpasset de risici, der findes i virksomheden, antallet af ansatte og de gældende krav fra myndighederne.

Hjælpen

Vi anbefaler alle at tilmelde sig et Førstehjælpskursus og at holde denne viden ajour. Vi har som en hjælp udviklet enkle og tydelige instruktioner, der er baseret på animerede illustrationer.  De kan både benyttes som repetition og i forebyggende øjemed. Sørg derfor for at repetere denne viden ofte. Det kan dreje sig om liv eller død.

Ansvarsfraskrivelse

Ovenstående instruktioner skildrer almene og vedtagne principper for hjælp og forholdsregler i akutte situationer - Førstehjælp. Enhver given situation kræver derudover individuel vurdering og håndelag. For at undgå enhver misforståelse skal vi fremhæve, at Cederroth intet ansvar har for, hvordan Førstehjælpen anvendes, hvorfor vi fraskriver os ethvert ansvar, der måtte opstå i forbindelse med den.