(0)
Vis produktet

Øjenskylskolen

Hej. Som du sikkert allerede ved, skyldes de mest almindelige øjenskader støv, snavs eller stænk fra ætsende kemikalier. Her kan du lære, hvad du skal gøre, hvis du selv eller en person i nærheden får et farligt stof i øjnene.

Forskellige ætsningsskader

Øjets pH-værdi er neutral. Når alkalier eller syrer rammer ind i øjet, ændres øjets pH-værdi, og på få sekunder opstår der en ætsningskade. De fleste æstningsskader skyldes alkaliske stoffer.

Almindelige årsager til skader Eksploderende batterier, stænk fra lud, cement, kalk, maskinvaskemiddel, nogle vaskemidler, ammoniak, affedtning, farver, ammoniaksoda og lim. Også metalspåner, snavs og støv skal straks skylles ud for ikke at sætte sig fast i øjet.

Red øjnene med bufret øjenskyl.

Cederroths øjenskyl er bufret med borat. En buffer kan beskrives som en støddæmper, der kan modstå pH-forandringer ved tilsætning af stærk syre eller base.

Med bufret øjenskyl vender øjets naturlige pH-værdi hurtigere og mere effektivt tilbage end med almindelig saltvandsopløsning.

Sådan gør du for at standse en ætsningsskade:

1. Påbegynd hurtigt skylningen. Virkningen er størst i de første sekunder.

2. Skyl meget. Hold øjet åbent, mens det skylles.

3. Skyl længe. Skyl i mindst 15 minutter efter selve ætsningen. Brug flere flasker og fortsæt skylningen ved en fastmonteret øjenskylstation. Søg lægehjælp og medbring flere flasker til at skylle med undervejs til hospitalet.

OBS!

Er der sket en ulykke med kalkholdige stoffer (cement, beton eller kalk), kan man roligt skylle med Cederroth Øjenskyl, eftersom den er 100 % fosfatfri.

Produktguide

Holdbarhed: 4,5 år!

Ved akutte ulykker

Ætsende og irriterende stoffer samt støv og snavs.

Cederroth Øjenskyl i 2-pack

Cederroth Øjenskyl 235 ml i lommemodel

Ved transport til hospital

Efter første skylning på ulykkesstedet medbringes ekstra flasker til at skylle med undervejs til hospitalet.

Cederroth Øjenskylvæske

Ved enklere tilfælde

Støv og snavs.

Cederroth Eye & Wound Cleansing spray

Cederroth Eye Rinse