(0)

Produktsymboler


På vores produktemballager benyttes flere symboler, der hurtigt og tydeligt skal formidle vigtige informationer om indhold og anvendelse.

De følger Svensk Standard (SS-EN 980) og The European Standard (EN 908:2008) for mærkning af medicintekniske produkter.

De mest almindelige af disse symboler – og deres betydning – er følgende:

Må ikke genanvendes. Kun til engangsbrug.

Udløbsdato. Anvend ikke efter angivet år/måned er udløbet.

Batchkode. Koden viser producentens fremstillingskode.

Produktet er steriliseret ved hjælp af stråling.

Produktet er steriliseret via aseptisk fremstillingsproces.

Temperaturbegrænsning. Angiver henholdsvis højeste og laveste opbevaringstemperatur.
Produktets varenummer
Producent

Må ikke anvendes, hvis emballagen er brudt