(0)

Cederroth Førstehjælp til øjnene

Med det rette udstyr er der større chance for at redde øjnene

De mest almindelige øjenskader skyldes, at der er kommet støv, snavs eller stænk fra ætsende kemikalier ind i øjet. Hvis du eller en person i nærheden får farligt stof i øjet, er hurtig førstehjælp helt afgørende.

Cederroths bufrede øjenskyl øger chancen for at redde øjnene sammenlignet med almindelig saltvandsopløsning. Ud over at væsken spæder op og skyller, virker den også neutraliserende på stænk fra alkalier og syrer (effekten er generelt stærkere på alkalier end syrer).

Shopping Add items to cart

Price

0,00 [Missing text /pagetypes/order/currencyperpeice for da]
REF: