(0)

Productsymbolen


Op onze productverpakkingen wordt een reeks symbolen gebruikt om snel en duidelijk belangrijke informatie over de inhoud en het gebruik over te brengen.

Deze volgen de Zweedse norm (SS-EEN 980) en The European Standard (EN 908:2008) voor markering van medisch-technische producten.

De meest algemene van deze symbolen – en hun de betekenis - zijn:

Niet hergebruiken. Alleen eenmalig gebruik.

Houdbaarheidsdatum. Niet gebruiken nadat het aangegeven jaar/de maand verstreken is. 

Batchcode. De code geeft de fabricagecode van het product aan.

Het product is gesteriliseerd met behulp van straling.

Het product is gesteriliseerd via een aseptisch productieproces.

Temperatuurbegrenzing. Geeft de hoogste respectievelijk laagste opslagtemperatuur aan.
Artikelnr. van het product
Vervaardigd

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd.