(0)

Kortfattede råd om førstehjelp

Førstehjelp er viktig, noen ganger livsviktig. Det forstår alle. Men hva innebærer det egentlig? Hvilke krav stilles, og hvordan gjøre man det? Her kan du selv, i ditt eget tempo,

lære deg mer eller repetere hvordan du best kan gi førstehjelp for forskjellige typer skader til mennesker
i alle aldre.

Definisjon

Førstehjelp innebærer hjelpetiltak som må utføres umiddelbart på stedet for å opprettholde livsviktige kroppsfunksjoner eller hindre videre skadeutvikling. Dette omfatter også øyeskylling.

Hjelpeutstyret på arbeidsplasser bør være tilpasset de risikomomentene som finnes i virksomheten, antall ansatte og gjeldende krav fra myndighetene.

Hjelpen

Vi anbefaler alle å ta et førstehjelpskurs og holde kunnskapene oppdatert. Som en støtte har vi utviklet enkle og tydelige instruksjoner som bygger på animerte illustrasjoner. Disse kan brukes både som repetisjon og forebyggende. Sørg derfor for å repetere kunnskapene ofte. Det kan stå om livet.

Ansvarsfraskrivelse

Ovenstående instruksjoner gjengir generelle og vedtatte prinsipper for hjelp og tiltak ved akutte situasjoner – Førstehjelp. Hver konkret situasjon krever også individuell bedømmelse og håndtering. For å unngå misforståelser må vi klargjøre at Cederroth ikke har noe ansvar for utførelsen av førstehjelp, derfor fraskriver vi oss alt ansvar for de skader som oppstår i forbindelse med dette.