(0)
Til produktsiden

Øyedusjskolen

Hei. Som du sikkert allerede vet er de vanligste øyeskadene forårsaket av støv, rusk eller sprut fra etsende kjemikalier. Her kan du lære hva du skal gjøre hvis du eller noen i din nærhet får et farlig stoff i øynene.

Forskjellige etseskader

Øyet har nøytral pH-verdi. Når alkalier eller syrer kommer inn på øyet, endres pH-verdien radikalt og en etseskade oppstår i løpet av noen sekunder. Alkaliske stoffer er årsaken til de fleste etseskader.

Vanlige årsaker til skader Eksploderende batterier, sprut fra lut, sement, kalk, maskin-oppvaskmiddel, visse vaskemidler, ammoniakk, avfettingsmidler, maling, malersoda og lim. Også metallspon, smuss og støv bør omgående skylles bort for at det ikke skal feste seg i øyet.

Redd øynene med bufret øyedusj

Cederroths øyedusj er boratbufret. Bufring kan beskrives som en støtdemping som har evnen til å motstå pH-endringer ved tilføring av sterk syre eller base. Med en bufret øyedusj gjenopprettes øyets naturlige pH-verdi raskere og mer effektivt enn med vanlig koksaltløsning.

Slik gjør du for å stoppe en etseskade:

1. Start skyllingen raskt. Effekten er størst de første sekundene.1. Start skyllingen raskt. Effekten er størst de første sekundene.

2. Skyll rikelig. Hold øyet åpent under skylling.

3. Skyll lenge. Skyll i minst 15 minutter etter eksponering for etsende stoffer.
Bruk flere flasker eller fortsett å skylle ved en fast installert øyedusjstasjon. Oppsøk lege og ta med flere flasker til å skylle med under transporten til sykehus.

OBS!

Hvis det har skjedd en ulykke med kalsiumholdige stoffer (sement, betong eller kalk), kan man trygt skylle med Cederroth Øyedusj fordi den er 100 % fosfatfri.

Produktguide

4,5 års holdbarhetstid!

Ved akutte ulykker

Etsende og irriterende stoffer samt støv og rusk.

Cederroth Øyedusj 500 ml med veggholder

Cederroth Øyedusj 235 ml i lommeformat

Ved transport til sykehus

Etter innledende skylling på ulykkesstedet, ta med flere flasker til å skylle med under transport til sykehus.

Cederroth Øyedusjkoffert

Ved enklere tilfeller

Støv og rusk.

Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray

Cederroth Eye Rinse