(0)

Cederroths Førstehjelp

Some alt textCederroths Førstehjelpsprodukter er et kjent syn på mange arbeidsplasser i stadig flere land. Siden midten av 1970-tallet har vi utviklet og markedsført innovative produkter og løsninger som gjør det mulig for alle å gi førstehjelp uten spesielle forkunnskaper.

Vi har derfor lagt stor vekt på å gjøre våre løsninger enkle og funksjonelle. Våre grønne Førstehjelpstavler har vært et foregangsprodukt, og det følges stadig opp med nye produkter av høyeste kvalitet.

I de senere år har vi gjennomgått en kraftig utvikling, både når det gjelder nye markeder og nye produkter. Våre produkter selges utelukkende gjennom forhandlere. I dag finnes de på stadig flere europeiske markeder, og til og med i Nord-Amerika. Samtidig har vårt sortiment blitt komplettert med blant annet Øyedusj og nye produkter for sårpleie og rengjøring. 

Vi er en del av Cederroth-konsernet som har et omfattende tilbud av produkter for hygiene, helse og husholdning.

Cederroth AB er nå en del av Orkla-konsernet og forretningsområdet Orkla Care.

Orkla kjøpte i 2015 Cederroth og selskapets virksomhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen og Spania. Cederroth og selskapets forskjellige kategorier vil fra og med 1. januar 2016 bli integrert med selskapene Orkla Home & Personal Care (tidligere Lilleborg) og Orkla Health. De sammenslåtte selskapene i Sverige, Danmark og Finland heter Orkla Care AB, Orkla Care A/S og Orkla Care Oy. Forretningsområdet Orkla Care kommer til å ha en sammenlagt årsomsetning på NOK 6,5 milliarder, med virksomhet i sju land.

For mer informasjon, vennligst besøk http://www.orkla.com/About-Orkla/Orkla-Care