(0)

Kvalitet og miljø


Orkla Care AB tilbyr kvalitetssikrede Førstehjelp-produkter under varemerket Cederroth. Vi arbeider hele tiden for at du som kunde skal være fornøyd med produktenes kvalitet og vår høye leveringssikkerhet.

CE-merkede produkter

De medisinske produktene er CE-merkede, hvilket innebærer at Orkla Care forsikrer at produktene oppfyller kravene i direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr.  

ISO 13485

Vår virksomhet er sertifisert ifølge ISO 13485, både innenfor EU og i Canada.  ISO 13485 er en standard for ledelsessystemer som er harmonisert med direktivet for medisinsk utstyr.

ISO 14001

Orkla Care miljøstyringssystem er sertifisert etter ISO 14001.

 

Kvalitetspolicy for Orkla Care

Orkla Care tilbyr markedet kvalitetssikrede førstehjelpsprodukter. Det innebærer at produktene er sikre, at de oppfyller kravene fra myndighetene, at de oppfyller gitte spesifikasjoner og at de leveres til kunden til riktig tid og i bestilt kvantitet.