(0)

Produktsymboler


På våre produktforpakninger brukes det en rekke symboler for raskt og tydelig å formidle viktig informasjon om innhold og bruk.

Disse følger Svensk Standard (SS-EN 980) og The European Standard (EN 908:2008) for merking av medisinsk utstyr.

De vanligste av disse symbolene – og hva de betyr - er:

Ikke bruk om igjen. Kun for engangsbruk

Utløpsdato. Må ikke brukes etter utgangen av angitt år/måned.

Batch code. Koden angir produsentens produksjonskode.

Produktet er sterilisert ved hjelp av stråling.

Produktet er sterilisert gjennom aseptisk produksjonsprosess.

Temperaturbegrensning. Angir høyeste respektive laveste oppbevaringstemperatur.

Produktets artikkelnr.
Produsent

Må ikke brukes hvis forpakningen er brutt.