(0)

Cederroth Førstehjelp for øynene

Med riktig utrustning har du økt sjanse for å redde øynene

De vanligste øyeskadene forårsakes av at støv, fragmenter eller sprut av etsende kjemikalier kommer inn på øyet. Hvis du eller noen rundt deg får et farlig stoff i øynene, er rask tilgang til førstehjelp avgjørende.

Cederroths bufrede øyedusj gir økt sjanse for å redde øynene sammenlignet med vanlig koksaltløsning. I tillegg til at væsken tynner ut og skyller, har den en nøytraliserende effekt på sprut av kjemikalier og syrer (effekten er generelt sterkere på alkalier enn på syrer.)

Shopping Add items to cart

Price

0,00 [Missing text /pagetypes/order/currencyperpeice for no]
REF: