(0)
Cederroth Pustemaske

Cederroth Pustemaske

Cederroth Pustemaske er et hjelpemiddel for å gi hjelp med munn-mot-munn-metoden på riktig måte, samtidig som det reduserer risikoen for kontakt mellom hjelper og skadet. Pustemasken består av en plastduk med tilbakeslagsventil.

På plastduken finnes tydelige instruksjoner for munn-mot-munn-metoden og hvordan masken skal plasseres over den skadedes ansikt. Tilbakeslagsventilen signaliserer hvilken side som skal plasseres opp mot hjelperen (grønn) respektive ned i den skaddes munn (rød).

Plastdukens størrelse forhindrer at hjelperen kommer i kontakt med blod eller oppkast fra den skadde.

Munnstykkets utforming tvinger hjelperen til å gape stort og presse leppene sine rundt den skadedes munn slik at det blir tett. Tilbakeslagsventilen har store hull, noe som minsker motstanden og gjør det lettere for hjelperen å orke å gjennomføre en lengre økt med kunstig åndedrett.

Shopping Add items to cart

Price

0,00 [Missing text /pagetypes/order/currencyperpeice for no]

Mer informasjon

REF: 1921