(0)

Symbole w oznakowaniu wyrobów


Na opakowaniach produktów umieszczamy szereg symboli, aby szybko i czytelnie przekazywać ważne informacje o zawartości i sposobie wykorzystania.

Są one zgodne z normą szwedzką (SS-EN 980) oraz normą Unii Europejskiej (EN 908:2008) dotyczącą symboli graficznych do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych.

Oto wykaz i znaczenie najczęściej stosowanych symboli:

Nie używać ponownie. Wyłącznie do użytku jednorazowego.

 Termin przydatności do użytku. Nie używać po upływie podanego roku/miesiąca.

Kod partii. Kod określa kod produkcyjny producenta.

Produkt sterylizowany za pomocą napromieniowania.

Produkt poddany sterylizacji w trakcie aseptycznego procesu produkcji.

Zakres temperatur. Określa najwyższą i najniższą temperaturę przechowywania.
Numer artykułu wyrobu
Producent

Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania