(0)

Krótki poradnik pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc jest ważna, czasami na wagę życia. Każdy to rozumie. Lecz jakie jest tego rzeczywiste znaczenie? Jakie są wymagania i sposób postępowania? Tutaj możecie

sami, w wygodnym dla siebie tempie, poznać lub powtórzyć zasady pierwszej pomocy w zakresie różnych przypadków u ludzi w różnym wieku.

Definicja

Pierwsza pomoc oznacza czynności ratunkowe, które należy natychmiast podjąć na miejscu zdarzenia w celu podtrzymania ważnych dla życia funkcji organizmu lub zapobieżenia dalszemu rozwojowi jego uszkodzenia. Obejmuje to także płukanie oczu.

Apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy powinna być dostosowana do zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością, liczby pracowników i obowiązujących wymagań stosownych organów.

Pomoc

Zalecamy wszystkim odbycie przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz odświeżanie tych umiejętności. Pomocą niech będą przygotowane przez nas proste i czytelne instrukcje opierające się na animacjach. Można je wykorzystać przy powtórkach oraz w działaniach zapobiegawczych. Należy więc często stosować powtórki. Ceną może być życie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Powyższe instrukcje oddają ogólne przyjęte zasady udzielania pomocy i podejmowania czynności w nagłych sytuacjach – pierwszej pomocy. Jednak każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny i postępowania. Dla uniknięcia nieporozumień musimy wyjaśnić, że Cederroth nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za stosowanie zasad pierwszej pomocy i dlatego zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, jakie mogą w związku z tym powstać.