(0)
Płukanka do oczu

Szkoła płukania oczu

Witamy! Jak powszechnie wiadomo, uszkodzenia oczu są najczęściej spowodowane kontaktem z kurzem, zanieczyszczeniami lub drobinami żrących substancji chemicznych. Tutaj udzielamy porad, co należy zrobić, jeśli dojdzie do przedostania się do oka niebezpiecznej substancji.

Różne uszkodzenia po kontakcie z substancją żrącą

W oku ludzkim pH jest neutralne. Kiedy do oka przedostanie się substancja zasadowa lub kwasowa, dochodzi do drastycznej zmiany wartości pH oraz w ciągu kilku sekund do uszkodzenia oka.
Najczęstszym środkiem o żrącym działaniu na oko są substancje zasadowe.

Powszechne powody uszkodzeń Wybuch akumulatora, narażenie na kontakt z drobinami ługu, cementu, wapna, przemysłowych płynów do naczyń, niektórych proszków do prania, amoniaku, środka odtłuszczającego, farby, sody kalcynowanej i kleju. Również drobiny metali, brud i kurz należy natychmiast wymyć z oka, aby nie pozostały w nim na dłużej.

Uratuj oczy, używając roztworu buforującego.

Płukanka do oczu Cederroth jest boranowym roztworem buforującym. Roztwór buforujący to rodzaj amortyzatora, który jest w stanie zapobiec zmianie pH w oku po kontakcie z silnym kwasem lub zasadą.

Co zrobić, aby zapobiec szkodliwemu działaniu substancji żrącej:

  • 1. Szybko zacząć przemywanie. Efekt jest najlepszy w pierwszych sekundach po kontakcie.

    2. Mocno przemywać. Podczas przemywania oko powinno być otwarte.

  • 2. Mocno przemywać. Podczas przemywania oko powinno być otwarte.
  • 3. Długo przemywać. Procedura przemywania powinna trwać co najmniej 15 min po narażeniu na kontakt z substancją żrącą. Użyć kilku butelek roztworu lub kontynuować przemywanie w trwale umocowanej myjce do oczu. Skontaktować się z lekarzem i zabrać kilka butelek roztworu do przemywania na czas transportu do szpitala.

UWAGA!

Jeśli dojdzie do kontaktu oka z substancją zawierającą wapno (cement, beton lub kreda) można bezpiecznie użyć Płukanki do oczu Cederroth, gdyż nie zawiera ona fosforanów.

Przewodnik po produktach

4,5 lata
trwałości

W nagłych wypadkach

Środki żrące i drażniące oraz kurz i odpady.

Płukanka do oczu Cederroth 500 ml z uchwytem ściennym

Płukanka do oczu Cederroth kieszonkowa 235 ml

Podczas transportu do szpitala

Po wstępnym przepłukaniu oczu na miejscu wypadku udać się do szpitala, zabierając kilka butelek środka do przemywania na czas transportu.

Walizka na butelki z płukanką do oczu Cederroth

W prostych przypadkach

Kurz i zanieczyszczenia

Cederroth Eye & Wound Cleansing spray

Cederroth Eye Rinse