(0)

Cederroth Pierwsza pomoc w uszkodzeniach oczu

Stosując odpowiednie ś rodki, masz większą szansę uratować oczy

Uszkodzenia oczu są najczęściej spowodowane kontaktem z kurzem, zanieczyszczeniami lub drobinami żrących substancji chemicznych, które dostały się do oka. Jeśli doszło do kontaktu oka z niebezpieczną substancją, szybkie udzielenie pierwszej pomocy ma decydujące znaczenie dla ratowania wzroku.

Użycie roztworu buforującego do oczu Cederroth zwiększa szanse uniknięcia uszkodzeń wzroku w porównaniu do zastosowania roztworu soli kuchennej. Roztwór buforujący nie tylko umożliwia rozcieńczenie niebezpiecznej substancji i przemycie oka, ale również neutralizuje kwasy i zasady (efekt neutralizacji jest silniejszy w przypadku zasad niż kwasów).

Shopping Add items to cart

Price

0,00 [Missing text /pagetypes/order/currencyperpeice for pl]
REF: