(0)

Cederroth Första Hjälpen

Some alt textCederroths Första Hjälpen-produkter är en välbekant syn på många arbetsplatser i allt fler länder. Sedan mitten av 1970-talet har vi utvecklat och marknads-fört innovativa produkter och lösningar som gör det möjligt för lekmän att ge första hjälpen utan speciella förkunskaper. Stort vikt har därför lagts på att göra våra lösningar enkla och funktionella. Vår gröna Första Hjälpen-tavla har varit en föregångare och följs ständigt av nya produkter av högsta kvalitet.

Under senare år har vi genomgått en kraftig utveckling, både vad gäller nya marknader och nya produkter. Våra produkter säljs uteslutande genom återförsäljare. Idag finns de på alltfler europeiska marknader och även i Nordamerika. Samtidigt har vårt sortiment kompletterats med bland annat ögondusch och nya produkter för sårvård och rengöring.   

Cederroth AB är nu en del av Orkla-koncernen och affärsområde Orkla Care.

Orkla förvärvade 2015 Cederroth och dess verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Spanien. Cederroth och dess olika kategorier kommer från och med 1 januari 2016 att integreras med företagen Orkla Home & Personal Care (tidigare Lilleborg) och Orkla Health. De sammanslagna företagen i Sverige, Danmark och Finland heter Orkla Care AB, Orkla Care A/S och Orkla Care Oy. Affärsområde Orkla Care kommer att ha en sammanlagd årsomsättning på NOK 6,5 miljarder och kommer att verka i sju länder.

För mer information, vänligen besök http://www.orkla.com/About-Orkla/Orkla-Care